ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม)

ในส่วนของตัวอย่างโปรแกรมผมจะให้โครงงานตัวที่ไม่สมบูรณ์ไปนะครับแต่ก็ใช้งานได้ ส่วนที่เหลือ เช่น ออกรายงานต่างๆ การหายอดสินค้าคงคลัง อันนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมเอาครับ พัฒนาต่อครับไม่ยากเลย ข้อสงสัยก็ mail ถามได้ครับ โปรแกรมยังมีอีกเยอะครับ แต่ผมไม่มีเวลา Uplode ขึ้น ถ้าน้องๆสงสัยติดต่อที่ tee_adm2009@hotmail.com

 • ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมขาย Access 2003
- ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ขายคอมพิวเตอร์
- ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ขายวัสดุก่อสร้าง

 • ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมขาย Access 2007
- ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมขาย

 • ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมขาย Visual basic
- http://depositfiles.com/files/e4b70njpq

 • ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมขายหนังสือ ขายซีดี Visual basic.net
- ขายหนังสือ http://depositfiles.com/files/yff3454so
- ระบบขายซีดี http://depositfiles.com/files/qdkbt0hbc
- ขายโทรศัพท์ http://depositfiles.com/files/znmoxlxoo
- ร้านเช่าหนังสือ http://depositfiles.com/files/4orcq28yv
- รวมสิ่งที่จำเป็น http://depositfiles.com/files/kxmqy004w

 • ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมขาย PHP
- ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ขายอาหาร
http://www.ziddu.com/download/16041124/Foodonline.rar.html

-
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ผ้าไหมออนไลน์
http://www.ziddu.com/download/16040956/Propamaionline.zip.html


โหลดโปรแกรมฟรี

 • โปรแกรมนามบัตร
 • โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัส
 • โปรแกรม Hackwireless มี password
 • โปรแกรมบัญชี
 • ฟรีโปรแกรมกู้ข้อมูล
 • วิธีปรับ Notebook ให้แรง
 • โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ (ประโยค)
 • โปรแกรมฟรี Barcode
 • การทำเว็บ blog ด้วย blogspot
 • อยากมีเว็บไซด์ส่วนตัวต้องทำยังไงบ้าง

ตัวอย่างโครงงาน (เอกสาร)

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ สามารถ Downlode ได้ฟรีครับ แต่เราต้องตกลงกันก่อนนิดหนึ่งครับ คือ

ในส่วนของรูปเล่มผมจะมีให้ 5 ตัวอย่างที่สมบูรณ์ ถ้ามีเวลาผมจะมา UP ให้อีกนะครับ ควรรู้ว่าแต่ละสถาบันอาจใช้ ทฤษฏีไม่เหมือนกันครับ เช่น สถาบัน ก ใช้ UML เป็นหลัก สถาบัน ขใช้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบธรรมดา ดังนั้น สามารถนำไปดูเป็นตัวอย่างใช้อ้างอิงได้ครับทั้งในส่วนของรูปเล่มและโปรแกรม(บางโปรแกรม)

ตัวอย่างรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ เดี๋ยวมา Up ให้ครับงานขาย Access กรณี ร้านสะดวกซื้อ

ตัวอย่างการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

การเขียนรายงาน การจัดทำคู่มือการใช้ และการนำเสนอผลงาน ถ้าคุณจะทำโครงงานควรศึกษาครับ จะบอกในส่วนภาระหน้าที่ และวิธีการเขียนรายงานโดยเน้นที่ Format ซึ่งส่วนใหญ่ทุกมหาวิทยาลัยจะใช้ Format เดี๋ยวกัน ต่างกันไม่มากครับ ถ้าไม่แน่ใจก็ขอดูคู่มือการทำโครงงานของมหาวิทยาลัยคุณเปรียบเทียบกันได้ ครับคิดหัวข้อโครงงานไม่ออกทำไงดี ?

ถ้าน้องคิดชื่อหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่ออกว่าจะทำโครงงานเกี่ยวกับอะไร ดี จะตั้งชื่อหัวข้อโครงงานว่าอะไรดี ดังนั้น ผมจึงมีตัวอย่างชื่อหัวข้อโครงงานมาให้ดูเป็น Idea ครับ โดยจะเป็นของ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ และสาขาคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ครับ

นี้คือตัวอย่าง รูปเล่มใน Format ต่างๆกันครับเอาไปลองดู

- ตัวอย่าง รูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ ป.ตรี

- ตัวอย่าง รูปเล่มปริญญาโท IS


- ตัวอย่างรูปเล่ม ปริญญาโท MIS


- ตัวอย่างโปรแกรม (ไม่สมบูรณ์)

การลงมือทำโครงงานคอมพิวเตอร์

การลงมือทำโครงงานคอมพิวเตอร์


เมื่อเค้าโครงของโครงงานได้รับความเห็นขอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ก็เสมือนว่าการจัดทำโครงงานได้ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าครึ่ง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ดังนี้

การเตรียมการ

การเตรียมการ ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอื่นๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาให้พร้อมด้วย และควรเตรียมสมุดบันทึกหรือบันทึกเป็นแฟ้มข้อความไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างทำโครงงาน ได้แก่ ได้ปฏิบัติอย่างไร ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งข้อสังเกตต่างๆ ที่พบ

การลงมือพัฒนา

 1. ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในเค้าโครง แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ถ้าพบว่าจะช่วยทำให้ผลงานดีขึ้น
 2. จัดระบบการทำงานโดยทำส่วนที่เป็นหลักสำคัญๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงต่อยทำส่วนที่เป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อให้โครงงานมีความสมบูรณ์ มากขึ้น และถ้ามีการแบ่งงานกันทำให้ตกลงรายละเอียดในการต่อเชื่อมชิ้นงานที่ชัดเจน ด้วย
 3. พัฒนาระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน

การทดสอบผลงานและแก้ไข

การตรวจสอบความถูกต้องของผลงานเป็นความ จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นทำงานได้ถูกต้องตรงกับความต้องการ ที่ระบุไว้ในเป้าหมาย และทำด้วยประสิทธิภาพสูงด้วย

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ

เมื่อพัฒนาผลงานเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำสรุปด้วยข้อความที่สั้นกะทัดรัดอย่างครอบคลุมเพื่อช่วยให้ผู้อ่าน ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ค้นพบจากการทำโครงงาน และทำการอภิปรายผลด้วยเพื่อพิจารณาข้อมูลและผลที่ได้ พร้อมกับนำไปหาความสัมพันธ์กับหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่ผู้อื่นได้ศึกษาไว้แล้ว ทั้งนี้ยังรวมถึงการนำหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบการอภิปรายผลที่ได้ด้วยลิงก์

แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ

เมื่อทำโครงงานเสร็จสิ้นลงแล้ว นักเรียนอาจพบข้อสังเกต ประเด็นที่สำคัญหรือปัญหา ซึ่งสามารถเขียนเป็นข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรจะศึกษาและหรือใช้ประโยชน์ต่อไป ได้


การทำเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์

การทำเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดขอบเขตและลักษณะของโครงการที่จะพัฒนา
 3. ออกแบบการพัฒนา มีการกำหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และตัวแปลภาษา โปรแกรม และวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ พร้อมทั้งกำหนดตารางการปฏิบัติงานของการจัดทำเค้าโครงของโครงงาน ลงมือทำโครงงาน และสรุปรายงานโครงงาน โดยกำหนดช่วงเวลาอย่างกว้างๆ
 4. ทำการพัฒนาโครงงานขั้นต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยอาจจะทำการพัฒนาส่วนย่อย ๆ บางส่วนตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว นำผลจากการศึกษาในช่วงนี้ไปปรับปรุงแผนการทดลองที่ออกแบบไว้ในครั้งแรกให้ เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 5. เสนอเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพราะในการวางแผนการศึกษาพัฒนา นักเรียนอาจจะคิดได้ไม่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากยังมีประสบการณ์น้อย ดังนั้นนักเรียนจึงควรถ่ายทอดความคิดของตนเองที่ได้ศึกษาและบันทึกไว้ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่ออาจารย์จะได้แนะนำในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนและดำเนินการทำโครงงานเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นขั้น ตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงงานสำเร็จ


องค์ประกอบของเค้าโครงของโครงงาน (จัดรูปแบบตามสถาบันที่เรียน)- ชื่อโครงงาน -> ทำอะไร กับใคร เพื่ออะไร
- ชื่อผู้จัดทำโครงงาน -> ผู้รับผิดชอบโครงงาน อาจเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก็ได้
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน -> ครู-อาจารย์ผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำโครงงานของ นักเรียน
- ระยะเวลาดำเนินงาน -> ระยะเวลาการดำเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
- แนวคิด ที่มา และความสำคัญ -> สภาพปัจจุบันที่เป็นความต้องการและความคาดหวังที่จะเกิดผล
- วัตถุประสงค์ -> สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการ และผลผลิต
- หลักการทฤษฎีและเหตุผล -> หลักการและทฤษฎีที่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงงาน
- วิธีดำเนินงานโครงงาน -> กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -> วัน เวลา และกิจกรรมดำเนินการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -> สภาพของผลที่ต้องการให้เกิด ทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ
- เอกสารอ้างอิง -> ซื่อเอกสาร ข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน


โครงงานคอมพิวเตอร์ ทำเรื่องอะไรดี?

เรียนคอมพิวเตอร์ ทำโปรเจคโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องอะไรดีคะ ?

ก่อนอื่นเราต้องถามตัวเองก่อนว่า เราสนใจอะไรตอนนี้ เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุด เรามีความถนัดด้านใด เราเรียนจบอะไรและสุดท้ายต้องการทำงานอะไร เช่น

กรณีตัวอย่าง นางสาว สวรรค์ สวยดี กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คณะบริหารศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับชั้นปีที่ 4
 • สนใจในระบบการซื้อ-ขายเพราะที่บ้านเปิดร้านขายของชำอยู่ และน้าก็ทำสินค้า OTOP (เครื่องจักสาน) ด้วยที่สำคัญถ้าทำโครงงานสำเร็จก็จะสามารถนำเอาโปรแกรมไปใช้งานได้ด้วย
 • สวรรค์ถนัดในการใช้โปรแกรม Access โปรแกรม Dreamweaverโปรแกรม photoshopและ สามารถใช้ภาษา Visual basic และ php ได้ดี

ดังนั้น ทางเลือก ของนางสาวสวรรค์ ที่น่าจะเป็นก็คือ ทำระบบขาย ด้วย Access กรณีศึกษาร้านตัวเอง หรือ ทำระบบขายออนไลน์ด้วยภาษา php ก็ได้

หมายเหตุ อย่าลืม การทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อจบแล้ว เวลาคุณไปสมัครงานคุณสามารถนำเอาโปรแกรมที่ทำ ไปนำเสนอเป็นผลงานให้นายจ้างดูประกอบการตััดสินใจเพื่อรับเข้าทำงานได้ด้วย (ส่วนใหญ่ใช้ผลดี) เช่น ถ้าไปอยากเป็นครู (เอกชน) ก็ทำ สื่อการเรียนการสอน ถ้าอยากทำงานเป็น โปรอกรมเมอร์ก็ทำโปรแกรมขาย โปรแกรมต่างๆ ฯ เป็นต้น


การทำโครงงานคอมพิวเตอร์

วิธีดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะมีความสำคัญต่อโครงงานนั้น ๆ การแบ่งขั้นตอนของการทำโครงงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานและการวางแผนการทำโครงงานในที่นี้จะบ่งการทำงานออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้
1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่สนใจทำ
โดยทั่วไปเรื่องที่จะนำมาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่าง ๆ จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว นักศึกษาสามารถจะศึกษาการได้มาของเรื่องที่จะทำโครงงาน การอ่านค้นคว้า การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การฟังบรรยาย รายการวิทยุโทรทัศน์ สนทนาอภิปราย กิจกรรมการเรียนการสอน งานอดิเรก การเข้าชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ควรพิจารณาองค์ประกอบสำคัญดังนี้
- ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาจากการศึกษาเพิ่มเติมหรือจากสิ่งที่นักศึกษาถนัด ชอบ หรือได้คลุกคลี
- สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้
- มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคำปรึกษา
- มีเวลาเพียงพอ
- มีงบประมาณเพียงพอ
- มีความปลอดภัย

2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล รวมถึงการขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิช่วยจะช่วยให้นักศึกษาได้แนวคิดที่ใช้ในการกำหนดของเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะศึกษาจนสามารถใช้ออกแบบและวางแผน ดำเนินการทำโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว นักศึกษาจะต้องบันทึกสรุปสาระสำคัญไว้ด้วย จะต้องพิจารณาดังนี้ มูลเหตุจูงใจและเป้าหมายในการทำ วัสดุอุปกรณ์ ความต้องการของผู้ใช้งานและคุณลักษณะของผลงาน (Requirement and Specification) วิธีการประเมินผล วิธีการพัฒนา ข้อสรุปของโครงงาน ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม สิ่งที่นักศึกษาต้องตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบให้กับตัวเองให้กับโครงงานให้ได้ คือ
 1. จะทำอะไร ?
 2. ทำกับใคร ?
 3. ทำไมต้องทำ ?
 4. ทำอย่างไร ?
 5. ประโยชน์ที่เกิดขึ้น ?
 6. ใช้ทรัพยากรอะไร ?
 7. เสนอผลอย่างไร ?

3. การจัดทำเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทำ จำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้าเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงงาน ขั้นตอนที่สำคัญคือ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการพัฒนา เสนอเค้าโครงของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข

4. การลงมือทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เมื่อเค้าโครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ดังนี้ เตรียมการ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบผลงานและแก้ไข อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ในอนาคต

5. การเขียนรายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมาให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง


@ ตัวอย่างคู่มือการทำโครงงานคอมพิวเตอร์/ตั้งค่าหน้ากระดาษ/การทำรูปเล่มรายงาน